آخرین محصولات

قلم نوری ایکس پی-پن XP-Pen Artist 15.6 Pro

دکمه قرمز با ظاهر و عملکرد مناسب دکمه قرمز رنگی که بسیار خلاقانه بر روی نمایشگر قرار گرفته برای آسان تر کردن روند کار و حداکثر تاثیر در سهولت استفاده طراحی شده است. این دکمه به راحتی با دستان شما قابل تنظیم و استفاده می باشد و می توانید آن را برای بزرگنمایی یا کوچکنمایی […]